Omslag Indische Letteren jan 2021.jpg

Indische Letteren is een tijdschrift over Indisch-Nederlandse letterkunde. Het verschijnt sinds maart 1986 vier maal per jaar. 
 

Indische Letteren is het tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. De stimulans tot oprichting ging uit van de Oost-lndische Spiegel van Rob Nieuwenhuys. De werkgroep organiseert regelmatig gratis lezingenmiddagen en eenmaal per jaar een symposium over historische en moderne onderwerpen op het gebied van de Indisch-Nederlandse literatuur.

Binnenkort

Rick Honings
benoemd tot Scaligerhoogleraar
Verschenen
Herinneringen
van Gerard Termorshuizen
De Krakatau-ramp van 1883 en de Nederlandse literatuur
door Rick Honings

Gerard memoires.jpg

Nieuws

Omslag Indische Letteren jan 2021.jpg

Lees hier de bespreking door Peter van Zonneveld van Indië en Indonesië, de herinneringen van Gerard Termorshuizen. Het boek kost 20 euro, het is uitgegeven in eigen beheer. Te bestellen door een email te sturen aan gerardtermorshuizen@yahoo.com.

Op vrijdag 25 september 2020 hield Olf Praamstra de Vierde Indische Letteren-lezing onder de titel: ‘Een rusteloos leven na de dood. Pieter Erberveld in Indië. Japan, Indonesië en Zuid-Afrika’. Het eerste nummer van onze jaargang 2021 is
geheel aan zijn lezing gewijd.