top of page
Omslag IL dec 2023.jpg

Indische Letteren is een tijdschrift over Indisch-Nederlandse letterkunde. Het verschijnt sinds maart 1986 vier maal per jaar. 
 

Indische Letteren is het tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. De stimulans tot oprichting ging uit van de Oost-lndische Spiegel van Rob Nieuwenhuys. De werkgroep organiseert regelmatig gratis lezingenmiddagen en eenmaal per jaar een symposium over historische en moderne onderwerpen op het gebied van de Indisch-Nederlandse literatuur.

Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) in Mekka, 1885 lowres.jpg

Uitgelicht

Oostindie afb. 02.jpg

Op vrijdag 8 maart 2024 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag over Henri van Wermeskerken, Multatuli, Louise B.B., en Christiaan Snouck Hurgronje (foto). 

In het decembernummer 2023 van Indische Letteren zijn vijf artikelen opgenomen, van: Nick Tomberge, Gerlov van Engelenhoven, Gert Oostindie, Coen van 't Veer en Abel van Oosterwijk.    

Meer nieuws

Lezingenmiddag
Vrijdag 8 maart 2024

 
Terugblik
Indië in de marge

Symposium 2023
Paspoortaanvragen
van

Indische schrijvers
bottom of page