top of page

Redactie

Redactie:

Arnoud Arps, Jacqueline Bel, Petra Boudewijn, Marijke Denger, Rick Honings (hoofdredacteur), Geert Onno Prins en Nick Tomberge (secretaris).

 

Erevoorzitter: Peter van Zonneveld

Penningmeester: Coen van ‘t Veer

Kopij:

De redactie behoudt zich het recht voor aangeboden kopij voor plaatsing te wijzigen of te weigeren. Instructies voor auteurs kunt u hier downloaden. 

Online:

De jaargangen van Indische Letteren tot en met 2010 zijn grotendeels online doorzoekbaar via de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren (DBNL). Klik hier voor de lijst. Recente uitgaven zijn hier te raadplegen. 

Inhoudsopgave:

Hieronder de inhoudsopgave van Indische Letteren van 1986 tot en met 2014. 

Foto rechts: prof.dr. Bert Paasman in actie (foto: Hans Kleijn).

bottom of page