top of page

Over Indische Letteren

 

Doelstelling
De doelstelling van de werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde is, de studie te bevorderen van de literatuur van en over Nederlands-lndië, van de Compagniestijd tot heden: van Jan Pieterszoon Coen tot Gustaaf Peek. 

Activiteiten
Van Indische Letteren verschenen onder andere speciale nummers over Multatuli, H.J. Friedericy, A. Alberts, E. du Perron en F. Springer.

De symposia hadden thema's als ‘De Molukken in de literatuur’ (over onder andere Rumphius, Beb Vuyk en Maria Dermoût), ‘De dekolonisatie van Nederlands-lndië in Nederlandse en Indonesische bellettrie en egodocumenten’, ‘Naar de Oost! Vier eeuwen reizen naar Indië en Indonesië’, ‘De tweede generatie’., ‘Feesten in Indië’, ‘ Van Inlander tot Indonesiër’, ‘Indische publiekstijdschriften’,  ‘Indische Letteren Festival’ (ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de werkgroep) en ‘De Indische pers en de literatuur’.

Op de lezingenmiddagen kwamen onderwerpen en auteurs aan de orde als Brieven uit de 17de en 18de eeuw, Willem Brandt, Indische jeugdboeken, De njai, Tjalie Robinson, Indische schilders, Noto Soeroto, Jan Wolkers en Hella Haasse.

bottom of page