top of page

Word sobat van Indische Letteren!

Aan het begin van het nieuwe jaar blikken we vooruit op onze activiteiten in 2024: er zullen weer vier nummers van Indische Letteren verschijnen, we organiseren twee lezingenmiddagen (in maart en juni), de Indische Letteren-lezing (in september) en het traditionele Bronbeek-symposium (in november). De komende jaren blijft de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde veel doen om de herinnering aan het koloniale verleden in Indië en aan de teksten die hieruit zijn voortgekomen levend te houden.

 

Dat is, door oplopende kosten, helaas niet vanzelfsprekend. Daarom doen we een oproep om sobat te worden van Indische Letteren. Dat kan door een bedrag van minimaal 75 euro over te maken op:

 

rekening NL65 INGB 0001 9770 68 t.n.v. Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde

 

Uw naam zal dan ook, indien u dat wenst, worden vermeld in het tijdschrift. Natuurlijk is een hogere bijdrage meer dan welkom. Voor meer informatie of overleg kunt u contact opnemen met onze penningmeester, Coen van ’t Veer: coenvantveer@online.nl.

 

ANBI

De Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde is ondergebracht bij de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en is door de Belastingdienst aangewezen als culturele ANBI-instelling met een RSIN/fiscaal nummer 800341739. Giften aan de Werkgroep zijn fiscaal aftrekbaar. De Werkgroep hoeft geen successie- of schenkingsrecht af te dragen bij het ontvangen van erfenissen. legaten of schenkingen.

 

We danken u hartelijk voor uw steun.

 

Met vriendelijke groet,

 

Coen van ’t Veer, penningmeesterComments


bottom of page