top of page

Uitnodiging Zevende Indische Letteren-lezing

Op vrijdag 29 september 2023 zal de Zevende Indische Letteren-lezing plaatsvinden met de voordracht van prof. dr. Rick Honings, Scaliger-hoogleraar aan de Universiteit Leiden, onder de titel:


‘Dat hele Indonesië interesseert ons geen barst’.

De koloniale herinnering in het werk van J.J. Voskuil


Bij het noemen van J.J. Voskuil – de auteur van romans als Bij nader inzien (1963) en Het bureau (1996-2000) – zullen de meeste lezers niet direct aan Indië of Indonesië denken. Voskuil had geen (familie)banden met de voormalige kolonie en is er nooit geweest, al scheelde het niet veel. En toch is Indië in de marge van zijn omvangrijke oeuvre voortdurend aanwezig. Het onderzoek naar de rol en betekenis van het koloniale verleden in werken van auteurs die doorgaans niet over Nederlands-Indië of Indonesië schreven, staat nog in de kinderschoenen. De werken van auteurs als F. Bordewijk, Gerard Reve, W.F. Hermans, Maarten ’t Hart, P.F Thomése en dus ook J.J. Voskuil worden niet gerekend tot het corpus van de Nederlands-Indische letterkunde, maar ze bevatten wel degelijk sporen van ‘Insulinde’, die meer aandacht verdienen. Ze laten zien dat Indië tot in de haarvaten van de Nederlandse samenleving is doorgedrongen. Welke koloniale elementen zijn in Voskuils werk te vinden? Welke Indische personages worden erin beschreven en op wie zijn ze gebaseerd? En in hoeverre is Voskuils werk een plaats waar, in de woorden van Pamela Pattynama, de koloniale herinnering herinnerd wordt?


Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen. De toegang is vrij.


Tijd: 16.15-17.00 uur

Plaats: Universiteit Leiden, P.J. Veth-gebouw, zaal 1.01

Adres: Nonnensteeg 1-3 2311 VJ Leiden


Let op: de lezing kan live ook online gevolgd worden: klik hier.
Comments


bottom of page