top of page

Themanummer De stille kracht door Louis Couperus

Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat Louis Coupers (1863-1923) overleed. Vanwege het Couperus-jaar wijdt het tijdschrift Indische Letteren een themanummer aan zijn beroemdste roman, De stille kracht (1900). Dit themanummer bevat bijdragen van H.T.M. van Vliet, Looi van Kessel, Michiel Leezenberg, Liesje Schreuders en Marijke Denger. In elk van de artikelen staat een nieuw perspectief op De stille kracht centraal. Van Vliet richt zich op de ontstaans- en tekstgeschiedenis in relatie tot de centrale thematiek van de roman. Looi van Kessel vraagt zich af wat het oplevert om De stille kracht vanuit een queer-perspectief te lezen, terwijl Michiel Leezenberg zich richt op de rol van de islam in de roman. Liesje Schreuders doet onderzoek naar het failliet van het patriarchale erfgoed in de vorm van de tragedie en Marijke Denger vergelijkt Couperus’ werk met de roman Sally (1904) van Hugh Clifford. Samen laten deze vijf bijdragen zien dat De stille kracht ook na 123 jaar nog tot nieuwe interpretaties kan leiden.


bottom of page