top of page

Septembereditie 2023

Op zondag 6 november 2022 vond het jaarlijkse Bronbeek-symposium ter ere van Peter van Zonneveld plaats, over Afscheid in de Indische letteren. De bijdragen van Michiel van Kempen, Arnoud Arps, Jacqueline Bel en Bert Paasman zijn gepubliceerd in het septembernummer dat zojuist verschenen is. Daarnaast bevat de septembereditie een artikel van Peter van Wingerden over de expeditie van de Natuurkundige Commissie op Borneo in 1836 en een artikel over Wilhelm Leonard Ritter (1799-1862), over wie Hans Straver onlangs zijn biografie publiceerde.

Leiden, 1998. De toenmalige redactie van Indische Letteren tijdens de viering van de 90ste verjaardag van Rob Nieuwenhuys. Van links naar rechts: Reggie Baay, Marian Fillié, Gerard Termorshuizen, Rob Nieuwenhuys, Bert Paasman, Liesbeth Dolk en Peter van Zonneveld (collectie Gerard Termorshuizen).

Kommentit


bottom of page