top of page

Lezingenmiddag over De stille kracht van Louis Couperus

Op vrijdag 18 maart 2022 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde alsnog de lezingenmiddag over de roman De stille kracht van Louis Couperus (de middag die op 18 februari gepland stond, kon vanwege storm niet doorgaan).

Programma 14.00 Opening 14.10 H.T.M. van Vliet, ‘De verbleekte gouden galon’. De ambtenarenwereld in De stille kracht 14.40 Liesje Schreuders, Het failliet van het patriarchale erfgoed in de vorm van de tragedie? De stille kracht en de receptie van het klassieke

15.10 Pauze

15.40 Michiel Leezenberg, Hoe islamitisch is De stille kracht? Louis Couperus over seks, mystiek en kolonialisme 16.10 Looi van Kessel, ‘Éene mengeling van verschillenden lust’. De stille kracht vanuit een queer-perspectief 16.40 Presentatie Tekst in context-deel De stille kracht (uitgegeven door Amsterdam University Press), door Rick Honings en Olf Praamstra

17.00 Afsluiting Plaats: Universiteit Leiden, Lipsius-gebouw, Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden, zaal 005. De toegang is gratis. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Foto: Heerenstraat in Pasoeroean, die model heeft gestaan voor de Lange Laan in Laboewanggi in De stille kracht.

Comments


bottom of page