Indië en Indonesië, de herinneringen van Gerard Termorshuizen

In 1970 werd geprobeerd, de moeizame relatie met Indonesië weer enigszins te herstellen. Gerard Termorshuizen werd docent Nederlands aan Universitas Indonesia te Jakarta. Hij zou daar vijf jaar blijven. Over zijn belevenissen, de problemen en de contacten met Indonesiërs – ook zijn liefdesrelaties – schreef hij nu een fascinerend boek: Indië en Indonesië - altijd dichtbij.


Ik ken hem vanaf 1975, hij heeft mij wel het een en ander over die periode verteld, maar nu komt het complete verhaal. Daar gaat ook van alles aan vooraf. Gerard is geboren in 1935, in Rotterdam. Hij herinnert zich het bombardement, zijn strenge vader, zijn problematische jeugd, zijn onderwijzersloopbaan, zijn studie en zijn leraarschap – dat alles kom aan bod. De periode na 1975 kan ik beter overzien: zijn heruitgave van de romans van Daum, zijn promotie in 1988 (cum laude), en zijn fenomenale persgeschiedenis van Nederlands-Indië. Dat is een meesterwerk in twee kloeke delen, dat nog altijd te weinig aandacht heeft gekregen, vind ik. Ook nadien heeft hij nog een aantal boeken gepubliceerd.


Deze herinneringen gaan niet alleen over zijn loopbaan, maar ook over zijn persoonlijk leven: zijn eerste huwelijk, zijn dochters, de kennismaking met Marjanne, hun zoon en zijn kleindochter. Dit alles wordt rijk geïllustreerd met talloze foto’s. Ik heb hem leren kennen als een van de mede-oprichters van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, als toegewijd redacteur van het tijdschrift Indische Letteren, ik heb hem talloze lezingen horen houden en ik bewonder zijn stilistische vaardigheden, die ook nu weer volledig tot hun recht komen. Het boek kost 20 euro, het is uitgegeven in eigen beheer. Te bestellen door een email te sturen aan gerardtermorshuizen@yahoo.com.


Peter van Zonneveld