top of page

In memoriam Marian Fillié

Op 10 mei 2022 hebben wij definitief afscheid moeten nemen van Marian Fillié. Bijna een kwart eeuw lang hebben zij en haar man Rolf de kern gevormd van onze Werkgroep. Zij beheerde het redactiesecretariaat en de ledenadministratie, hij zorgde als penning meester voor de financiën. Dat hebben beiden uitstekend gedaan. Ze zorgden voor stabiliteit en continuïteit. Bovendien organiseerden zij het jaarlijks symposium. We zagen ze daar steevast achter hun tafeltje zitten om de bezoekers te verwelkomen, te registreren en van de nodige bonnen te voorzien. Zij vertegenwoordigden onze Werkgroep bij tal van andere gelegenheden. Met behulp van oude nummers van het blad zorgden zij ervoor dat ons ledental op peil bleef. Ze handelden steeds in het belang van de werkgroep, en maak ten zich dienstbaar aan onze organisatie. Hun openheid en openhartigheid waren hun grote kracht.


Marian was heel direct in haar optreden. Daar moest aanvankelijk iedereen aan wennen. Ze zei waar het op stond, en nam geen blad voor de mond. Ze hield de redactieleden bij de les, bewaakte de deadlines en riep ons tot de orde wanneer er iets misging. Ze sprak uit wat anderen dachten, maar niet durfden te zeggen. Haar belangstelling voor de Indische letteren was groot. Ook na hun beider afscheid van de werkgroep in 2016 reageerde zij nog vaak op onze bijdragen. Via Facebook hielden we contact.


We wisten dat ze al geruime tijd ernstig ziek was. Op 2 mei is ze overleden. Ze is 77 jaar geworden. Op de rouwkaart werd zij treffend getypeerd: ‘Jouw licht geeft een schaduw die altijd bij ons zal zijn. Jij was als prinses Sita in het Wajang schaduwspel: toegewijd, hulpvaardig, moedig en puur.’ Bij de crematie was een delegatie van onze werkgroep aanwezig; Peter van Zonneveld voerde namens Indische Letteren het woord. Hij schetste haar verdiensten en gaf voorbeelden van haar resolute manier van doen. Het was een ontroerende plechtigheid. We wensen Rolf, haar twee zonen Michael en Jan-Paul, hun echtgenoten en kinderen veel sterkte toe. We zullen haar niet vergeten.

Foto Marian en Rolf Fillié: Hans Kleijn.

bottom of page