top of page

Eindelijk weer een lezingenmiddag!

Op vrijdag 18 februari 2022 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag, ditmaal over de roman De stille kracht van Louis Couperus.


Programma

14.00 Opening

14.10 H.T.M. van Vliet, ‘De verbleekte gouden galon’. De ambtenarenwereld in De stille kracht

14.40 Liesje Schreuders, Het failliet van het patriarchale erfgoed in de vorm van de tragedie? De stille kracht en de receptie van het klassieke


15.10 Pauze


15.40 Michiel Leezenberg, Hoe islamitisch is De stille kracht? Louis Couperus over seks, mystiek en kolonialisme

16.10 Looi van Kessel, ‘Éene mengeling van verschillenden lust’. De stille kracht vanuit een queer-perspectief

16.40 Presentatie Tekst in context-deel De stille kracht (uitgegeven door Amsterdam University Press), door Rick Honings en Olf Praamstra


17.00 Afsluiting


Plaats: Universiteit Leiden, Lipsius-gebouw, Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden, zaal 005.


De toegang is gratis. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Foto: resident W. de Vogel en soesoehoenan Pakoe Boewono X van Soerakarta. De onvolprezen Rob Nieuwenhuys vond de gelijkenis met Van Oudijck en Soenario treffend (© Het Geheugen/Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland, 2016).

Comments


bottom of page