Septembernummer 2020

Het septembernummer van Indische Letteren bevat de tekst van vijf lezingen die - met als thema: de Indonesische stem - gehouden zijn op ons symposium van afgelopen november 2019:

Alicia Schrikker, De ontvoering van Tapan en Tjanga. Verhalen en momentopnames uit de koloniale archieven

Judith E. Bosnak, Van hymnes en de wonderlijke 'Ander'. Poerwolelono's Javaanse reizen (1860-1875)

Willem van der Molen, Hoe gaan wij in Indië met elkaar om? Het standpunt van Ko Ho Sing (1825-1890)

Christina Suprihatin & Coen van 't Veer: Twee Indonesische stemmen. Buiten het gareel (1940) van Suwarsih Djojopuspito en Widijawati (1948) van Arti Purbani

Arnoud Arps: Selamat Tinggal Hindia? Historische sleutelmomenten in Iksaka Banu's korte verhalen.