Congres 50 jaar Studie Nederlands in Indonesië

February 11, 2020

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Vakgroep Nederlands aan de Universitas Indonesia te Depok-Jakarta zal op 14-17 april 2020 het zevende Kongres Studi Belanda in Indonesia – Congres Studie Nederlands In Indonesië worden gehouden. Het programma bestaat uit drie dagen met lezingen en culturele presentaties, op de vierde dag zal een excursie worden gehouden naar Cirebon. Het thema van het congres zal zijn:

 

Traditie en transformatie in taal, literatuur en cultuur

 

De vakgroep Nederlands nodigt graag alle belangstellenden van harte uit om deel te nemen aan het congres en om een bijdrage binnen het congresthema te leveren. Voordrachten zullen in de regel 20 minuten kunnen duren.

 

Helaas beschikt de vakgroep niet over fondsen om internationale reiskosten of verblijfskosten in Jakarta voor haar rekening te nemen. Hopelijk kunnen belangstellenden in hun eigen omgeving fondsen aanspreken om hun reis naar - en verblijf in Jakarta mogelijk te maken.

 

Het congres vindt plaats op de campus van de Universitas Indonesia in Depok. Niet ver van de campus zijn er twee hotels waar congresdeelnemers zouden kunnen overnachten. Dat zijn:

 

Hotel Santika Depok, www.santika.com, depok@santika.com

Savero Hotel Depok, www.grandsavero.com/bogor, info.bogor@grandsavero.com

 

De congresorganisatie heeft met beide hotels afspraken gemaakt rond specifieke faciliteiten en prijzen voor congresdeelnemers. Indien gewenst kan de congresorganisatie zorg dragen voor de reservering van accommodatie in deze hotels. Dit graag vermelden bij uw aanmelding. De deelnemers aan het congres zijn echter zelf verantwoordelijk voor de betaling van de accommodatie. 

 

Graag zou de congresorganisatie voor 5 maart 2020 aanmeldingen ontvangen en daarbij vernemen wat het onderwerp van de voordracht zal zijn (werktitel).

 

Het ligt in de bedoeling dat na het congres weer een tweetalige congresbundel zal verschijnen. De daarin opgenomen artikelen kunnen maximaal 4.000 woorden beslaan (inclusief noten en bibliografie).

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: 

 

Christina Suprihatin

Voorzitter congrescomité

Christina.turut@ui.ac.id

 

Graag een cc van uw correspondentie naar: m.h.le.clercq@hotmail.nl

 

 

Please reload

Onder auspiciën van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden

© 2015 Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde.

Met dank aan Wix.com

  • Facebook Clean Grey
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now