Uitnodiging inaugurele rede

Op maandag 2 maart 2020 hoopt mevrouw dr. Jacqueline Bel, benoemd tot hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde op de Multatuli-leerstoel aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, haar ambt tijdens een openbare zitting te aanvaarden met het uitspreken van de rede

‘Ik wil gelezen worden’

Multatuli, het pak van Sjaalman en de moderne Nederlandse literatuur

Deze zitting is bepaald op maandag 2 maart 2020 om 15.45 uur precies, in de aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105.

Foto: dr. J.H.C. Bel (Ad Valvas).