Symposium De Indonesische stem

Op zondag 3 november 2019 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde haar jaarlijkse Bronbeek-symposium. Ditmaal is het thema: De Indonesische stem.

Schrijf u nu in via dit formulier.

Programma 10.30 uur Ontvangst met koffie 11.00 uur Opening door voorzitter Peter van Zonneveld

11.15 uur Alicia Schrikker: De ontvoering van Tapan en Tjanga in 1785 en andere verhalen. Persoonlijke geschiedenissen en momentopnames uit de koloniale archieven.

11.40 uur Judith Bosnak: Van hymnes en de wonderlijke “Ander”. Ontmoetingen op reis in Nederlands-Indië.

12.05 uur Willem van der Molen: Chinezen, Javanen en Europeanen. De ervaringen van Ko Ho Sing (1825-1890).

12.30 uur Lunch

14.00 uur Madelon Djajadiningrat (in samenwerking met Clara Brinkgreve): Soeparto en de Zaankanter.

14.25 uur Christina Suprihatin: Purbani's Widijawati herlezen. Javaanse vrouwen en de tijdgeest.

14.50 uur Arnoud Arps: De koloniale geschiedenis van Indonesië door Indonesische ogen. Historische sleutelmomenten in Iksaka Banu’s korte verhalen.

15.15 uur Theepauze

15.45 uur Peter van Zonneveld in gesprek met Alit Djajasoebrata over hoe Nederlandse auteurs over Indonesiërs schrijven.

16.15 uur Discussie

16.30 uur Sluiting

In de lunchpauze bestaat de gelegenheid om (op eigen kosten) het museum te bezoeken. Plaats: Bronbeek, Congres- en Reüniecentrum Kumpulan, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem. Bronbeek is te bereiken met buslijn 1 richting Velp vanaf station Arnhem. Toegang: € 35,00 inclusief lunch, koffie, thee en een paitje. Foto: Raden mas Soerio Soeparto en zijn dochter Partini (KITLV 503020).