Lezingenmiddag 8 maart 2019

Op vrijdag 8 maart 2019 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde weer een lezingenmiddag.

Programma:

14:00 Opening

14:10 Dirk Hulst, Toneel op transport. De transfer van theater tussen Batavia en de Republiek, circa 1755-1765

14:30 Ruben vanden Berghe, 'Maar een spookhistorie'. Contemporaine recensenten over Louis Couperus' De stille kracht

14:50 Janneke van der Veer, Onrustig is ons hart. Een Indische roman van Diet Kramer

15:15 Theepauze

15:45 Marijke Roukens, De verbeelding van de Indisch-Nederlandse letteren door de illustrator Menno van Meeteren Brouwer

16:15 Interview met Reggie Baay over zijn boek Het kind met de Japanse ogen (2018) door Peter van Zonneveld

16:50 Afsluiting

Plaats: Universiteit Leiden, Lipsius-gebouw, Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden, zaal 011.

De toegang is gratis. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.