Promotie Hans Straver

Op woensdag 7 februari verdedigt Hans Straver aan de Universiteit Leiden zijn proefschrift Vaders en dochters. Molukse historie in de Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw en haar weerklank in Indonesië.

Aan het eind van de achttiende eeuw legden Verlichtingsfilosofen de basis voor nieuwe ideeën over koloniale verhoudingen en koloniaal beleid. Deze ideeën werkten ook door in de koloniale literatuur van de negentiende eeuw.

In Vaders en dochters staan enkele dramatische verhalen over gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Molukken centraal: een versvertelling van Jan Fredrik Helmers, een kort verhaal van Maurits Ver Huell en een historische roman van Willem Ritter. In alle drie spelen vaders en dochters een hoofdrol. Deze literaire teksten worden geanalyseerd tegen de achtergrond van wat uit historisch en antropologisch onderzoek bekend is over de verhaalde gebeurtenissen. Dit geeft een goed beeld
van opkomst en ondergang van Verlichtingsidealen in negentiende-eeuwse historisch-romantische verhalen.

Daarnaast onderzoekt Straver hoe de verhalen zijn overgedragen en getransformeerd en welke sporen er nog van zijn te vinden in de Indonesische geschiedschrijving. Tot slot worden de verhalen gelegd naast een Indonesische postkoloniale roman van Y.B. Mangunwijaya over de Molukse geschiedenis, eveneens over een vader en dochter.

De bijeenkomst is vrij toegankelijk.

Plaats: Groot Auditorium van het Academiegebouw, Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden.

Tijd: woensdag 7 februari 2018, 15.00 uur.

Onder auspiciën van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden

© 2015 Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde.

Met dank aan Wix.com

  • Facebook Clean Grey
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now